Chaos in leiderschapsland?

Loading
Loading Click here to add:
Add to notification list

Heerst er chaos in leiderschapsland? De laatste jaren worden we overstelpt door verschillende visies op leiderschap. Ziet u als ondernemer door de bomen het bos niet meer? Wij zochten een verklaring voor deze versplintering in leiderschap en we gingen op reis naar het verleden. Om vandaag te begrijpen, moet je terugblikken naar gisteren. Door onze veranderde kijk op mens, werk en maatschappij stappen we weg van autoriteit, bureaucratie en hiërarchie. Onze huidige manier van kennisdeling (door digitalisering) is een verklaring voor de snel opeenvolgende leiderschapsvisies. De kernboodschap hierin is co-creatie, autonomie, gedeeld leiderschap, vertrouwen en participatie.