Hou houd ik mijn bedrijf futureproof? Deel2

Loading
Loading Click here to add:
Add to notification list

Heel wat bedrijven en organisaties nemen de jongste tijd de termen disruptie en toekomstdenken in de mond. Dat is vooral ingegeven door de snelheid van de technologische én maatschappelijke veranderingen. De kunst is om de toekomst in te beelden rekening houdend met bepaalde veranderingen, maar waarvan we niet op voorhand weten in welke richting die zullen evolueren.
Daartoe wordt een beroep gedaan op scenariodenken.