Kunnen we onze planeet nog redden?

Loading
Loading Click here to add:
Add to notification list

Kunnen we de opwarming van de aarde binnen redelijke perken houden of is dit een onomkeerbaar proces? Veel zal afhangen van de mate waarin we in staat zijn om technologische vernieuwingen snel genoeg hun weg te laten vinden naar de markt. Het klimaatakkoord van Parijs geeft nieuwe hoop maar om de uitstoot van broeikaskassen in voldoende mate terug te dringen, zijn harde beleidsingrepen noodzakelijk.