Waarom mensen betalen om niets te doen?

Loading
Loading Click here to add:
Add to notification list

Mensen betalen om niets te doen, verwijst naar het idee van een basisinkomen. Onze stelling is dat we deze idee niet te vlug overboord mogen gooien. In een samenleving die razendsnel digitaliseert en robotiseert, dreigt een steeds groter deel van de bevolking niet meer te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De welvaart-verdelende functie van arbeid zou in dat geval in het gedrang komen. Een basisinkomen zou daarvoor in de plaats kunnen komen. Dat zal nodig zijn om zowel de economische kringloop in stand te houden alsook grote armoede en ongelijkheid te voorkomen. De vraag is niet of het basisinkomen er komt maar wel wanneer, via welke weg en onder welke vorm.